Wednesday, June 16, 2010

Renshaw

Beech shoji in our kumiko pattern #2 with 0.3 kinwashi warlon paper.